Avgiftshöjning med 4% fr o m 2009-01-01

Styrelsen har nu tagit beslut om budgeten för 2009. För att täcka ökade kostnader för räntor och indexökningar på bl a sophämtning, försäkringar och TV måste vi höja avgiften med 4% från den 1 januari 2009.  Din nya avgift kommer på avierna som delas ut under november eller december. Glöm inte att kontrollera noggrant och ändra eventuella autobetalningar.

Nya lampor på innergården!

Till slut fick vi äntligen upp nya lampor ovanför dörrarna på innergården. De gamla var lite slitna och läckte in vatten så att de ofta gick sönder. Modellen heter Karlstad och går väl i ton med resten av huset.

WordPress Themes