Föreningsstämma 2009, lite info

På stämman valdes Sara Palander till ny styrelseledamot. Hon efterträder Oskar Lundius som efter många år lämnar styrelsen. Tack Oskar och välkommen Sara!  Vi fick även en ny suppleant i Sofia Chrisander.

Ett par övriga beslut:

A: Trapphusen, ytterdörrar och porten ska målas om. Troligtvis kommer detta ske under 2009. Det diskuterades om man ska byta alla lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar och hur detta ska finansieras. Styrelsen ska ta fram förslag på detta.

B: Förslag att ta in städhjälp till trappor och övriga gemensamma utrymmen. Stämman beslutade att styrelsen tar in offert och att en rimlig kostnad per lägenhet är 150 – 200 kronor/månad. Det beslutades att vi testar i 1 år.

WordPress Themes