Protokoll från årets föreningsstämma 2010

Här kan du läsa protokollet från årets föreningsstämma.

Den enda förändringen i styrelsen är att Emelie Borgkvist ar ny suppleant istället för Anna McClintock.

Det beslutades att vi avslutar avtalet med städexpressen och återgår till egen trappstädning. Nya scheman kommer upp i trapphusen i god tid innan avtalet går ut den 30 september. Det blev inte bättre städat med extern hjälp.

Trapphusen kommer att målas om under hösten. De offerter som tagits in pekar på en kostnad runt 150 000 kr. Målningen finansieras med medel ur kassan, så vi behöver inte ta några lån.

Klicka här för att läsa protokollet.

WordPress Themes