Byte av varmvattensystemet

Nu är det dags att byta ut systemet med el-panna och värmeväxlare till något modernare.  Den el-panna vi har är från 80-talet. Inom de närmsta 3-4 veckorna kommer Mikael Larsson VVS att demontera den anläggning vi har idag och sätta in fyra nya ackumulatortankar med el-patroner. Det innebär att om någon av dem går sönder kommer vi ändå att ha varmvatten i huset.

När arbetet utförs kommer vi att vara utan varmvatten ungefär ett dygn. Information om exakt när det blir kommer i trapphusen och i brevlådan.

WordPress Themes