Andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan ifylles när ägaren önskar hyra ut bostadsrätt i andra hand. Blanketten skall lämnas in minst 1 månad före beräknad uthyrningsperiod. Blanketten laddar du ner genom att klicka här.

De som inte skickar in ansökan och låter denna behandlas av styrelsen innan 2:a handsuthyrningen börjar gälla kan sägas upp av styrelsen.

Om ansökan godkänns av styrelsen förbinder sig ägaren att betala en depositionsavgift på 2.000 kr före 2:a handsuthyrningsperiodens början. Depositionen återbetalas av föreningen i anslutning till 2:a handsuthyrningens upphörande.

Vilken hyra kan bostadsrättshavaren ta vid uthyrning i andra hand?

Som andrahandshyran rekommenderas att uthyraren följer så kallad bruksvärdeshyra, det vill säga den hyra som motsvarande hyreslägenheter har. Egna kapitalkostnader och andra privata utgifter bör inte räknas in. Om lägenheten hyrs ut möblerad kan hyran ökas med cirka 10-15 procent.

När får en medlem hyra ut i andra hand?

En medlem får hyra ut sin lägenhet när så kallade beaktansvärda skäl enligt bostadsrättslagen finns. Det kan till exempel vara arbete på annan ort, vård av anhörig på annan ort, studier som behövs för arbetet, FN-tjänst eller sjukdom. Ett tillstånd från styrelsen eller hyresnämnden krävs dock alltid.

Uthyrning i andra hand kan ske i perioder om maximalt tre gånger om vardera maximalt ett år. Denna regel gäller dock inte inom den nära familjen.

Styrelsen överväger varje andrahandsuthyrning individuellt och den som vill hyra ut rekommenderas därav att lämna in sådana uppgifter som kan tänkas vara till hjälp för ett snabbt beslut.

/ Styrelsen

WordPress Themes