Ekonomi & avgifter

Ekonomi

Föreningens löpande betalningar och transaktioner sköts av föreningens styrelse. En attestinstruktion är upprättad som reglerar vem som har rätt att attestera kostnader, vilken typ av utgifter och storlek på beloppen. Större ekonomiska åtaganden diskuteras och beslutas av styrelsen eller på årsstämman.

Ekonomi och bokföring sköts av Resursgruppen Ekonomi & Revision AB, www.resursgruppen.se/vara-kontor/lund. De sköter all löpande bokföring och sammanställer årsbokslut. Styrelsen sköter kontakten med Resursgruppen Ekonomi & Revision AB. Ordförande, skriver till årsmötet en förvaltningsberättelse i samförstånd med övriga styrelseledamöter.

Årsredovisningen granskas av Per Mattisson som är auktoriserad revisor på Resursgruppen Ekonomi & Revision AB, www.resursgruppen.se/vara-kontor/lund.

Samtliga medlemmar får sedan ta del av årsredovisningen och komma med eventuella synpunkter på årsstämman där fasta punkter är fastställande av balans- och resultaträkning samt fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Månadsavgifter

Styrelsen distribuerar inbetalningskort en gång i kvartalet. Månadsavgiften skall betalas i god tid och vara föreningen tillhanda senast den 5:e följande månad. Förseningsavgift debiteras med 200 kr mellan 6:e och 11:e varje månad. Därefter debiteras en ytterligare avgift på 300 kr. Förseningsavgiften läggs på hyran kvartalsvis.

Överlåtelser och pantsättning

Vid försäljning och/eller pantsättning av en lägenhet tas en avgift ut för hanteringen av dessa i enlighet med föreningens stadgar. För nuvarande är överlåtelseavgiften 1 025 kr och pantbrevsavgiften 410 kr. Överlåtelseavgift betalas av köparen av lägenheten och pantbrevsavgiften betalas av den som pantsatt sin lägenhet.

/Styrelsen

WordPress Themes