Trivselregler

Skyldigheter och trivselregler

För att förhindra onödiga kostnader för föreningen sköter vi sedan ett tiotal år själva städningen av trappor och andra gemensamma utrymmen. För att det skall fungera på ett smidigt sätt är det viktigt att alla följer de regler som finns, nämligen följande:

Städning av gemensamma utrymmen

Städning av gemensamma utrymmen sköts av Lunds Garantistäd en gång per månad.

Städdagar

Två gånger per år, vanligtvis i början av maj och oktober, har föreningen gemensamma städdagar då vi dels grovstädar allt som behövs och dessutom gör gården snygg genom att sköta om träd, växter, rabatter och möblemang. Städdagarna annonseras i god tid via anslag i porten. Medverkan är obligatorisk. Har man förhinder får man en uppgift att göra vid lämplig tidpunkt men deltar man inte alls blir det böter på 350 kr.

Tvättstuga/torkrum

Tvättstugan längst bort i källaren bokas på en lista jämte de båda maskinerna. Ungefärlig tid för en tvättning är 3 timmar. En hylla för förvaring av tvättmedel finns också plus en mangel för de som har sådana krav.  Det finns både torkskåp och torktumlare, och även ett torkrum där man kan hänga upp större tvätt. I torkrummet är dock fläktar och avfuktare bortkopplade, så använd torkskåp och torktumlare i första hand. För övrigt finns det lappar uppsatta i tvätt- och torkrum med ytterligare instruktioner.

Fester/musik

I princip har vi inga tydliga regler för när man inte bör vara för högljudd eller hur länge man kan hålla igång festen. Här är det sunt förnuft som får gälla. Vid större tillställningar som hotar att bli båda glada och sena kan det vara en god idé att med en lapp nere i porten förvarna oss andra. Grundregeln är ju att man självklart skall respektera en tillsägning och samtidigt verkligen säga ifrån när man själv blir störd. Ta kontakt med styrelsen vid upprepade bekymmer.

Dusch/Bastu

Det finns ett fräscht och trivsamt dusch- och bastuutrymme nere i källaren. Bokning till bastun sker på en tavla precis innanför dörren. Se till att städa upp efter dig – en gummiskrapa finns till hands och papperskorgen är till för att användas.

C-källaren

C-källaren är tänkt att användas som en liten verkstad för den som så behöver. Utrymmet skall inte användas som förråd. Verktyg man ordna själv, eller kanske låna av någon granne.

Gården/grill

Använd cykelställen för cyklarna i så stor utsträckning som möjligt, ställ dem alltså inte i porten eller någon annanstans på gården. Under sommarhalvåret går det alldeles utmärkt att använda gården för diverse grillfester och andra tillställningar. En gemensam grill finns i portgången som man för säkerhets skull kan boka med en liten lapp. Se till att rengöra den ordentligt efter användandet bara.

Extrastolar

Behöver du några stolar extra någon gång finns det sådana att låna. I hallen utanför duschutrymmet i källaren finns ett par fällstolar och ännu fler går att hitta i C-källaren. Ingen särskild bokning behöver göras så länge det fungerar bra.

Soptunnor/skräp

I portgången finns 7 kärl, hushållsavfall, matavfall, papper, glas, kartong, metall, plast och en batteriholk. De töms en gång i veckan enligt schemat nedan. Se till att inte slänga saker som inte hör hemma där, som strykjärn eller halva köksinredningar. Den typen av avfall får man själv ta hand om, en del kan man ta till parkeringen vid Bollhuset och tyngre saker till återvinningscentralen vid Gunnesbo. När kärlen är fyllda så går det INTE att ställa sakerna bredvid. Sophämtarna tar inget som inte är i kärlen och det är ingen annan än vi själva som måste se till att det fungerar. Locken på sopkärlen måste kunna gå att stänga, annars finns det risk att otrevliga skadedjur samlas i våra sopkärl.

Tömningsschema:

Måndag = papper
Tisdag = glas (udda veckor)
Onsdag = hushållssopor och matavfall
Torsdag = kartong (alla veckor)
Fredag = metall och plast (jämna veckor)

/Styrelsen

WordPress Themes